Om SWS

Strömstad Whiskysällskap, Sveriges västligaste bildades  11 september 2010
E-mail stromstadwhisky@gmail.com

Styrelse

Ordförande:  Martin Karlsson

Vice ordförande: Robert Larsson
mobil: 0707 554572

Sekreterare: Gunnar Oleniusson
mobil 0730 896686
E-mail: gunnar.oleniusson@telia.com

Vice sekreterare: Ruben Almén

Kassör: Ulf Oscarsson
mobil 0706728243
E-mail oscarsson.ulf@telia.com

Vice kassör/Klubbmästare:  Johan Oderbrant 
mobil: 070 5728848 
E-mail: joderbrant@gmail.com

Klubbmästare: Mattias Oleniusson
mobil: 0737 204260
E-mail: mejparn@gmail.com

Klubbmästare: Anders Jacobsson
mobil: 0706 075677
E-mail: anders@autoprotect.se

Webbmaster: Gunnar Oleniusson
mobil 0730 896686
E-mail: gunnar.oleniusson@telia.com

Medlemsavgift fastställs på årsmöte och gäller för nästkommande verksamhetsår.

Medlemsavgift för 2023 är: 300:-
Betalning görs till SWS Bankgironummer 654-8440

Uppbyggnad web:
Tobias Grahn och Redigerad av Bengt Hallberg