Nästa provning är 2024-01-27, mera information kommer

Nästa provning blir 2024-01-27 kl 18:00 på Folkets hus.
Närmare info kommer senare, men notera datumet